گاهی آنقدر دلم بوسه میخواهد که دیوانه میشوم.تمام طلب و میلم خلاصه میشود در لب ها و دهانم .و نیست. او که شگفت انگیز میبوسیدم نیست.

عاصی میشوم وناتوان.

آخ.

/ 0 نظر / 2 بازدید