خدایا دوستت دارم

هنوز به دیدار خدا می روند ... خدایی که در یک مکعب سنگی خود را حبس کرده !!

خدا همین جاست ، نیازی به سفر نیست !


خدا همان گنجشکی است که صبح برای تو می خواند ، خدا در دستان مردی است که نابینایی را از خیابان رد می کتد .

 خدا در اتومبیل پسری است که مادر پیرش را هر هفته برای درمان ببیمارستان میبرد .

خدا در جمله ی " عجب شانسی آوردم" است !!

خدا خیلی وقت است که اسباب کشی کرده و آمده نزدیک من و تو !!

خدا کنار کودکی است که می خواهداز فروشگاه شکلات بدزد !!

خدا کنارساعت کوک شده ی توست، که می گذارد 5 دقیقه بیشتر !!بخوابی !!
/ 0 نظر / 9 بازدید