حسادت میکنم

زن وار حسادت میکنم.
زن وار دلم آغوش پر آرامشی را می خواهد که زیر باران گرمم کند.

زن وار دلم میخواهد کسی «باشد» .
«خوب» باشد.
«مهربان »‌ باشد.
« بس» باشد.
همه ی این بودن هایش فقط برای من باشد...فقط من.

و « باشد» .

/ 0 نظر / 2 بازدید