قصه های من و ماگیلا1

ماگیلا گوریل یه جاندار پشمالو و بسیار فربه است، اندامهای فوقانی و تحتانیاین پدیده با هم هیچ سنخییتی ندارند!!

این جانور با شروع فصل سرما به خواب زمستانی میرود! اما راس ساعت شام به طرز معجزه اسایی از خواب زمستانی میپرد و در خواب و بیداری خود را تقویت میکند

من با این جانور هم اتاقی هستم. این توضیحات را داشته باشید تا جزییات بیشتر را طی روزهای آتی به عرضتان برسانم.

/ 0 نظر / 2 بازدید