تنها

هنگامی که خاطره‌ات را می‌بوسم درمی‌یابم دیری است که مرده‌ام

چرا که لبان خود را از پیشانی خاطره‌ی تو سردتر می‌یابم
*_/ شاملو.

/ 0 نظر / 2 بازدید