استرس دارم. صبحا با یه هیجان بد از خواب بیدار میشم. بی دلیل

کلافه ام. این استرس مزمن داره از پا درم میاره

/ 2 نظر / 8 بازدید
فرهاد بی تیشه

درد بی درمان.ی ست و خوبی درد بی درمان این است که با زمان ،به کهولت می رسد

مهدی

شب سبک بخور تا هم راحت بخوابی و هم آروب از خواب بیدار شی، مجبور نیستی که تا ته دیگ رو بالا نیاوردی بشینی پای سفره... بابا بزار به بقیه هم یه چیزی برسه.....[نیشخند]