در زندگی انسان، مقاطعی پیش می آید
که انسان باید تاوان
دعاهای مستجاب شده خود را پرداخت کند !!!

 

خدا رو شکر برای من خیلی پیش نیومده. شاید همون موقع خیلی عذاب کشیدم اما بعدش فهمیدم حتما به صلاحم بوده.

/ 0 نظر / 2 بازدید