من عاشق بازی با تخته نرد ام.

  تا حالا نداشتم. دیشب یه دونه از این مگنتی های کوچولو گرفتم. امروز صبح برای خودم دست چیدم کسی نبود باهام بازی کنه شروع کردم با خودم بازی کردن. خیلی حال میداد.

یهو وسطاش به خودم اومدم دیدم دارم واسه خودم کر کری میخونم که اییییییییییییی کره خر عجب شانسی داری

حالم خیلی بده ها نه؟ 

نتیجه مسابقه این شد که از خودم بردم