مثل آن مسجد بین راهی تنهایم
هرکس که می آیدمسافر است
میشکند هم نمازش را هم دلم را ...