کنسرت مازیار فلاحی.

 آآآآخ جون فکر کنم این اولین کنسرتی باشه که همه شعراش رو کامل از حفظم. خیییییییییییلی خوشحالم. دوست دارم. خیلی وقت بود منتظر بودم کنسرت بزارهنیشخند

هووورا