با کمی فاصله از دیدگاه مردان نیمه مجرد دمپایی لا انگشتی پوش، تایلند کشور هیجان انگیزیست. پر از سبزی، پر از آب های آبی، پر از رنگ. پوکت به عنوان جزیره ای توریستی توانایی این را دارد که یک تنه سر همه را گرم کند. با کافه ها و رستوران های خیابانی، هوای غیرقابل پیش بینی، هتل های آرامش بخش، صنایع دستی در دل و جان فرو رونده، ماساژهای روح از بدن بیرون کشنده، ساکنینی شاد و صبور، و طبیعتی که بر خلاف بیشتر مردم هنوز بکارتش را حفظ کرده.

نشستن در کنار خیابان و سفارش استیک فلفلی به پیش خدمتی از جنس سوم هیجان انگیز است. جنس سوم یعنی کسی که سخت می شود تشخیص داد زن است یا مرد. چرا که هر دوی آنهاست. ظاهراً همان طور که در کشور ما بیکاری زیاد است، در تایلند هم "لیدی بوی" به وفور یافت می شود. به شکلی که در دستور زبان آنها ضمیر مشخصی برای این جنس، علاوه بر مونث و مذکر وجود دارد.

با وجود آب آشامیدنی تلخ و دستشویی های عموماً بی شلنگ، پوکت جای خوبی برای خوش گذرانی ست.