عشق پیانویی‌ست که از پنجره طبقه چهارم پایین افتاده؛ درحالی‌که تو در یک زمان نامناسب، در جای نامناسبی ایستاده‌‌ای. / آنی دی‌فرانکو؛ ترانه «دو دخترک»