همین الان آخرین امتحانم رو دادم. تموم شد. سبک شدم. راحت شدم.

خدای مهربونم شکرت.