زین پس به جای جمله غریب و نا مانوس الهی خدا ذلیلت کنه بفرمایید ایشالله کارت به اداره ها بیافته !!!

هم خیلی شیکه هم طرف نمیفهمه از کجا خورده و هم شما اگر نفرینتون بگیره به مراد دلتون میرسید (یعنی طرف رسما به خاک سیاه میشینه) احتمالا دوستانی که کارشون به این برزخ(اداره ها) خورده میدونند چی میگم.   اینجا:

اگر با کفش نو برید تو با چارقهای عمو نوروز برمیگرید( بس که طبقات رو بالا پایین میرید)

اگر با اعصاب آروم برید تو مثل یه روانی با انواع و اقسام بیماریهای روحی میایید بیرون

اگر احساس غرور و خود بزرگ بینی دارید ترور شخصیتتون میکنند تا بفهمید ١ من ماست چقدر کره داره

پیشنهاد میکنم هر وقت خدای نکرده گذارتون به اداره ها افتاد قبلش مشخصات کامل و ادرس محل سکونتون رو روی یه برگه یادداشت کنید و تو جیبتون بزارید تا اگر خدا قسمت کرد و تونستید بیایید بیرون یکی بتونه به خانواده خبر بده که بیان جمعتون کنند!!چون بعدش حتی اسم خودتون رو هم بخاطر نمیارید باور کنید راست میگم. نیاز میشه.