آدم این خلوتی و خنکی و ابریِ صبح زود جمعه‌ی خیابون ما رو که می‌بینه با اون درختای ردیفِ ارتودنسی شده‌ش با برگای جوون و کم‌رنگ مغزکاهویی، رسمن کاهوسکنجبین‌ش می‌گیره.