سرزنش نیست رفیق ، باور کرده ام که در شرایطی که دلم را با  استدلال اصولگرایی میشکنی، خیلی بیشتر از آنکه یک اصل مردانه باشد یک ژست مردانه است ، یا شاید یک بهانه ی مردانه .

*ــ/ اگر می دانستی ، آخ اگر میدانستی چه دل آشوبه ای میگیرم از اینکه تجربه های تلخم رو با یه لبخند تو ، یک محبت تو فراموش میکنم و میگذارم تراژدی دوباره تکرار شود... مرد غارنشین من !