یعنی می‌شود یک‌روزی آدم از خواب که بیدار می‌شود، درد نباشد و همه‌چی خوبِ خوب باشد؟ می‌شود؟

 فقط یه مبتلا به میگرن میدونه صبح رو بدون درد شروع کردن یعنی چی!!!