آدمها گاهی دوست دارند برن یه گوشه قایم بشن ، مثل قایم موشک بازی بچگیشون فقط کاشکی یکی باشه بیاد و پیداشون کنه که مبادا واسه همیشه گم بشن...