می بوسم میگذارم کنار!

تمام چیزهایی که ندارم را!

دستهایت را . . . . .

شانه هایت را . . . . .

عاشقی ات را . . . .

همه را . . . . .

فقط یک خواهش . . .

این دم آخر . . .لطفی کن

و دهانت را ببند و نگو

قسمت نبود!

خودم بهتر میدانم آنچه نبود

"لیاقت تو" بود 
 

دل آشفته ی من! از چه شکایت داری؟

تو که عمریست به این فاصله عادت داری!

دل من کلبه ی عشقی ست که بی شک در آن

چه بخواهی، چه نخواهی، تو سکونت داری

یا تو آن لیلی اشعار نظامی هستی

یا که با لیلی آن قافله نسبت داری

وای از آن لحظه که چشمان تو را می بینم

این چه رازیست که در پشت نگاهت داری؟
 

از حال من اگر بپرسی خوبم. درواقع یک مرض‌ی است که نمی‌دانم چرا وقتی غمگین و افسرده و دلتنگ و ناکام‌ام بیشتر و چه بسا بهتر می‌نویسم. این روزها که می‌بینی پیدایم نیست خیالت تخت باشد که خوش می‌گذرد. کاش می‌شد خوشی‌ها را هم بریزم اینجا. نمی‌شود. بلد نیستم. قاب نق زدن شده و مانده انگار. من هم البته کم نمی‌آورم. صبر کن. کمی بعدتر با ناله‌های جدید به روز می‌شوم. فعلا اما ... بگذریم. به خوشی بگذریم.

 
 

 
اگــــه یه رابطــــــه رو..

به وقتش تــــــموم نکنی و
هی دندون رو جگر بذاری و
همـــــش یک طرفه ... !!
اشتباه ها و کم محلی های
طرفت رو تحــــــــمل کنی ...

بزرگتــــــــرین خــــــیانت رو
به خــــــودت و عــــمرت کردی !!

همیشه که جوون نیستی
وقتی چیـــــزایی که
ناراحتــــــــت میکنه رو
چنــــد بار تذکر دادی
و باز طـــــرفت
کار خـــودش رو کــــــرد ..

یعنی
اون رابـــــطه بایـــد تموم شه !!
یعنی
تــــــو براش ارزش نــداری
که بخواد بهت بــــها بـــده !!

هر چی صبر کنـــــی ..
هیچی درست که نمیـــــشه هیــــــچ
این اعصــــاب و غـــرورتـــــــه
که هر روز خــــــــرد تر میشه .. !!

اگه کسی یکی رو دوســـــت داشته باشه
همه کـــــــاری براش میکنه ..
نشــــــد و نمیشـــــه و ..
دستم بند بود و بعدا ... و
این حــــــــــرف ها هــــــــمش ..
بـــــــــــهونه است !!

باور نکـــــــــــــــن .. !
 
 

زندگی به من آموخت که هــیچ چــیز از هیـچکـس بعــید نیـست !

نخل‌های وحشی
ویلیام فاکنر
 

تنهایی
چیزهای زیادی به انسان می‌آموزد
اما تو نرو
بگذار من نادان بمانم
 

به نظرم خوشبختی همانا داشتن شغلیه که عاشق انجام دادن‌ش باشی، و از خسته شدن به خاطرش لذت ببری حتا.