یه وقتهایی خوب بود نوشتن آروم میکرد آدمو. اما حالا اینگار تاریخ مصرفش گذشته این هم کاری نمیکنه واسه آدم
 

اون پول نذری که خیلی وقت پیش نذر کرده بودمو بالاخره تسویه حساب کردم. وجدانم آسوده شد حالا حس میکنم بازم میتونم آرزو کنم:)