تنهام. خیلی احساس بی کسی وحشتناکه. میترسم. دردمو به هیچکی نمیتونم بگم

نا امیدم. بسیار زیاد.
 

یکی منو نجات بده. خسته شدم.
 

مرده شور این زندگی کسل کننده مسخره بی خود رو ببرن

هیچ داروی ضد افسردگی هم جوابگوی این شوخی احمقانه نیست

خستهههههههههههههههه ام