گاهی اویی را که دوست می داری احتیاجی به تو ندارد
زیرا تو او را کامل نمی کنی
تو قطعه گمشده او نیستی
تو قدرت تملک او را نداری
گاه نیز چنین کسی تو را رها می کند
و گاهی نیز چنین کسی به تو می آموزد که خود نیز کامل باشی
بی نیاز از قطعه های گمشده
 

برخی از ما، دیروز، امروز و هر روز قطعه هایی گمشده بوده ایم
گاهی بعضی ها با ما جور در می آیند، اما همراه نمی شوند

گاهی نیز آدم هایی را می یابیم که با ما همراه می شوند اما جور در نمی آیند

برخی وقت ها ما آدم هایی را دوست داریم که دوستمان نمی دارند
همان گونه که آدم هایی نیز یافت می شوند که دوستمان دارند،
اما ما دوستشان نداریم

به آنانی که دوست نداریم اتفاقی در خیابان بر می خوریم و همواره بر می خوریم
اما آنانی را که دوست می داریم همواره گم می کنیم
و هرگز اتفاقی در خیابان به آنان بر نمی خوریم

برخی رابطه ها ظریفند، به طوری که به کوچکترین نسیمی می شکنند
و برخی رابطه ها چنان زمختند که روح ما را زخمی می کنند

برخی بیش از اندازه، قطعه گم شده دارند و چنان تهی اند و
روحشان چنان گرفتار حفره های خالی است
که تمام روح ما نیز کفاف پر کردن یک حفره خالی درون آنان را ندارد

برخی دیگر نیز بیش از اندازه قطعه دارند و هیچ حفره ای،
هیچ خلائی ندارند تا ما برایشان پُرکنیم
 

روزگار با ما خوب تا نکرد
ولی ما رو خوب تا کرد!!!
 

دستت که بلرزد اشتباه مینویسی
پایت که بلرزد اشتباه میروی
دلت که بلرزد ...
وامصیبتا ...
 

عید را در ناف خانواده به سر بردیم{#emotions_dlg.e7}
 

آرامش محصول تفکر نیست
آرامش
هنر نیندیشیدن به انبوه مسایلی ست
که ارزش فکر کردن را ندارند
 

خاطـــــــــــره‌ها
دست‌های مصنوعی‌اند
دراز می‌شوند
می‌فشاری‌شان
حس نمی‌کنند
آقا ما یه همسایه داریم همش نگران درس ماست ما اقوام بسیاری هم داریم که آنها هم نگران درس ما هستند این عزیزان هفته ای سه مرتبه از ما میپرسن شما درست تموم نشد؟bubbasmiley.gif : 40 par 47 pixels.

جالب اینجاست که توی دید بازدید عید یه بار سر دید این جمله رو تکرار میکردن یه سری سر بازدید.coffeestat.gif : 149 par 42 pixels.

به طوری که بنده انگیزه ای جز به آرزو رسوندن این عزیزان برای ادامه تحصیل در خودم نمیدیدم و فقط به عشق اینکه بگم بله تموم شدsmartass.gif : 44 par 34 pixels. شب و روز تلاش مضاعف فرمودیمdigginsmile.gif : 118 par 44 pixels. تا رسیدیم به اینجا یعنی زمانی که میتونستم سرمو عین پلنگ بالا بگیرم بگم بلههههههه تموم شد.yodelsmiley.gif : 105 par 99 pixels.

از وقتی موقعیت برام ایجاد شده که میتونم بگم درسم تموم شد اینا دیگه نمیپرسن.

رفتم عید دیدنی هر چی منتظر جمله سوالی جادویی شدم که مشت محکمی بر دهان استکبار بزنم نشد....... نپرسید!!!!!furious.gif : 60 par 42 pixels.

حالا من چی کار کنم؟crybaby.gif : 46 par 35 pixels.

انگیزمو برای کارای پایان نامه از دست دادمcuckoo.gif : 29 par 18 pixels.